Bierzmowanie 2020

26 czerwca 2020 r. JE ks. Abp Stanisław Budzik udzielił sakramentu bierzmowania 60-ciu kandydatom i kandydatkom w kościele pw. Świętej Rodziny w Chełmie. To ostatni spośród trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, który został przez nich przyjęty. Jest to, jak uczy Kościół, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, który usprawnia osobę po bierzmowania do dawania świadectwa wierze katolickiej. Jest to także możliwe dzięki działaniu Ducha Św., który zstąpił na osobę bierzmowaną podczas udzielenia tegoż sakramentu wraz z siedmioma darami.

Pod koniec liturgii ks. Abp Stanisław Budzik pobłogosławił nowe konfesjonały oraz ławki, które służyć mają wiernym.

2020-07-03T15:23:15+00:00