Bierzmowanie

21 kwietnia 2023 r. w naszym kościele JE ks. Bp Józef Wróbel udzielił 80 -ciu kandydatom sakramentu bierzmowania. Duch Św. będzie teraz ich prowadził i umacniał w wierze, tak jak to było w przypadku Apostołów. Ci młodzi nieraz są do nich podobni, jeszcze przed Zesłaniem Ducha Św. kiedy byli zalęknieni, niepewni w wierze. Jednak moc Ducha Św. ich przemieniła. Wierzymy, że to samo stanie się także z młodymi. Życzymy im tego aby żyli wiarą każdego dnia i świadczyli o tym, że ich Panem jest Jezus Zmartwychwstały.

2023-05-12T02:13:09+00:00