BOŻE NARODZENIE 2023

Narodzenie Pańskie jest uroczystością, w której świętujemy pamiątkę narodzin Bożego Syna. Przeżywamy ją 25 grudnia. W liturgii początkiem obchodów przyjścia na świat Jezusa Chrystusa jest pasterka. W naszej parafii była ona sprawowana o północy. Rozpoczęliśmy ją od uroczystej procesji wejścia, podczas której ksiądz Proboszcz wniósł Dzieciątko Jezus i położył je w szopce. Radość z narodzin Zbawiciela została podkreślona w homilii wygłoszonej przez wikariusza ks. Grzegorza. Piękno przeżywania uroczystości Bożego Narodzenia było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób. Ministranci i lektorzy zadbali o oprawę liturgiczną poszczególnych Mszy świętych okresu Narodzenia Pańskiego. Przedstawiciele wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” oraz młodzież z Oazy Młodzieżowej pod kierunkiem ks. Marcina włączyła się w przygotowanie Liturgii Słowa, a Pan organista oraz orkiestra zadbali o oprawę muzyczną. Warto podkreślić zaangażowanie młodzieży, która wcieliła się w postaci ze stajenki betlejemskiej.

2023-12-29T21:05:01+00:00