Dni Wychowania Chrześcijańskiego w parafii

Wrzesień 2021 roku w naszej parafii był miesiącem wielu ważnych i interesujących wydarzeń zorganizowanych przez wikariusza ks. Grzegorza Jarmosza. 12 września przeżywaliśmy w Kościele w Polsce beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. W naszej wspólnocie jako przygotowanie do tego wydarzenia miała miejsce całonocna adoracja z 11 na 12 września. Podczas modlitewnego czuwania wsłuchiwaliśmy się we fragmenty nauczania Prymasa Tysiąclecia. Ponadto zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej w Żółtańcach konkurs wiedzy na temat życia nowego błogosławionego. Pragnęliśmy przybliżyć uczniom tę wyjątkową postać w dziejach Kościoła w naszej Ojczyźnie. Kolejne inicjatywy były związane z postacią św. Stanisława Kostki, którego święto przeżywamy w liturgii 18 września. Wieczorem tego dnia o godz. 18.00 została odprawiona Msza Święta w intencji dzieci i młodzieży, a po niej odbyła się adoracja eucharystyczna dla ministrantów i lektorów z naszej parafii i ich rodziców. W niedzielę 19 września po Mszy Świętej o godz. 12.00 uczniowie z klasy V a ze Szkoły Podstawowej w Żółtańcach oraz dzieci należące do Oazy Dzieci Bożych zaprezentowały inscenizację przybliżającą życie św. Stanisława Kostki. Warto dodać, że 25 września miała miejsce pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców do sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Wszystkie opisane powyżej wydarzenia były doskonałym sposobem, aby pogłębić swoją wiarę i poszerzyć wiedzę na temat życia Kościoła.

2021-09-29T07:57:24+00:00