Grupy Duszpasterskie 2023-12-29T09:34:30+00:00

Wspólnoty działające przy parafii p.w Świętej Rodziny w Chełmie:

Róże Żywego Różańca
Koła Różańcowe Rodziców Modlących się za Swoje Dzieci
Domowy Kościół
Legion Maryi
Dzieci sprawne inaczej
Dom zmartwychwstania Galilea
Diakonia Miłosierdzia
Oaza Dzieci Bożych
Schola Rodzinka
Oaza Młodzieżowa
Schola Młodzieżowa
Rodzinka ŚDM
Ministranci i lektorzy

Róże Żywego Różańca

Róże Żywego Różańca tworzą w naszej parafii najliczniejszą wspólnotę. Do jej grona należą:
M.B. Dobrej Rady
M.B. Królowej Polski
M.B. Królowej Rodzin
M.B. Łaskawej
M.B. Matki Kościoła
M.B. Nieustającej Pomocy
M.B. Różańcowej
M.B. Wspomożenia Wiernych
św. Jana Pawła II
N. M.P. Niepokalanie Poczętej
N. M.B. Chełmskiej
N. M.B. Miłosierdzia

Każda z Róż ma swojego zelatora, który jest odpowiedzialny(a) za swoją wspólnotę. Co miesiąc rozprowadza po jednej tajemnicy dla każdego czciciela Maryi, a ten ma obowiązek codziennie odmówić jeden dziesiątek różańca rozważając jedną tajemniczkę.

Wszyscy czciciele Maryi należący do poszczególnych Róż spotykają się w I sobotę miesiąca, by tak jak nas prosi Matka Najświętsza, wynagrodzić za wszelkie grzechy popełnione przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu.

Tego dnia o godz. 7.00 w kościele rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z specjalnym nabożeństwem ku czci Niepokalanej. W tym czasie istnieje także możliwość spowiedzi. O godz. 8.00 rozpoczyna się Eucharystia, gdzie czytanie i modlitwę wiernych czytają przedstawiciele Kół Żywego Różańca.

Do uczestnictwa w tym nabożeństwie zapraszamy nie tylko członków Kół Żywego Różańca ale wszystkich,  tym bardziej, że Matka Najświętsza zachęca każdego katolika do odprawienia” nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca.

Warunki nabożeństwa:

  1. Przystąpić do spowiedzi (można kilka dni przed pierwszą sobotą by być w stanie łaski)
  2. Przyjąć Komunię Św.
  3. Odmówić część różańca
  4. Przez 15 minut towarzyszyć Maryi rozmyślając nad tajemnicami różańcowymi (jedną lub kilkoma)

Pamietaj:

  • należąc do Żywego Różańca: żyjesz zgodnie z Ewangelią, ponieważ odmawiając jeden dziesiątek rozmyślasz nad życiem Jezusa Chrystusa i Maryi,
  • będąc w Żywym Różańcu: żyjemy zgodnie z wiarą, bo wierzymy w Pana, żyjemy pełni nadziei, bo liczymy na spotkanie z Nim w niebie, żyjemy pełni ufności, bo z Nim możemy wszystko,
  • uczestnicząc w modlitwie Żywego Różańca: tworzymy „elektrownię duchową” dla całej parafii, która zasila wiernych swoją mocą – modlitwą
  • czcząc Maryję w Żywym Różańcu należymy jakby do twierdzy obronnej, która broni i chroni przez swoją modlitwę wszystkich swoich podopiecznych.
  • Żywy Różaniec czeka również na Ciebie. Przyjdź w I sobotę miesiąca do nas na wspólną modlitwę. Spotkaj się z kapłanem i zapisz do wspólnoty. Maryja czeka na Ciebie, i chce się wstawić u Pana Boga także za Tobą.

Koła Różańcowe Rodziców modlących się za swoje dzieci

Koła Różańcowe Rodziców modlących się za swoje dzieci są odpowiedzią naszej parafii na potrzebę otaczania dzieci modlitwą.

Dziś już pięć Kół zanosi modlitwę w naszej parafii za swoje dzieci. Każde następne będzie naszą wielką radością. Osobą odpowiedzialną i koordynującą działalność tych wspólnot jest p. Maria Kosińska, która udziela szczegółowych informacji. Telefon do p. Marii: 886 909 229

Różaniec za dzieci oparty jest na zasadzie Róż Żywego Różańca. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe „róże”, z których każda ma swojego animatora, a w niebie – patrona. Członkowie róży nie muszą znać się osobiście, ważne, że codziennie modlš się za swoje dzieci oraz dzieci wszystkich członków ich koła. Intencje obejmują również dzieci adoptowane oraz z duchowej adopcji, poczęte, a jeszcze nienarodzone, chrześniaków oraz zięciów i synowe. Każda osoba wstępująca do róży otrzymuje akt zawierzenia, który odmawia przy przystąpieniu do modlitwy.

Różaniec Rodziców jest to modlitwa wspólnotowa, mająca na celu otaczać ochronnym płaszczem nasze dzieci przed wieloma zagrożeniami, które niesie świat, a także przed zagrożeniami, którymi często stajemy się my sami. świadomość wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany spokój i często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Modlitwa ta, często uzdrawia również relacje w rodzinach. Poświęcenie 4-5 minut dziennie, aby dziecko miało opiekę przez 24 godz., to wspaniała Boża ekonomia- tylko trzeba się na nią zdobyć. To prawdziwy szturm nieba w intencji naszego potomstwa. „Mało modli się ten, co przywykł modlić się tylko wtedy, gdy klęczy – mawiał św. Jan Kasjan.

Codziennie odmawiamy dziesiątkę różańca za dzieci ze swojego koła. Dziesiątka do dziesiątki i tak płynie w górę nieustanna modlitwa różańcowa rodziców.

Kościół Domowy

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami  darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu, w którego skład wchodzi grupa kilku małżeństw.

Comiesięczne spotkanie, trwa ok. trzech godzin. Jest czas na część towarzyską, dla wytworzenia atmosfery bliskości i serdeczności, część modlitewną połączoną z dzieleniem się Słowem Bożym i modlitwą różańcową oraz część formacyjną, która jest miejscem dzielenia się problemami i radościami życia oraz sukcesami w pracy nad sobą i zachowaniem zobowiązań.

W naszym kręgu jest 7 rodzin. Moderatorem został ks.Proboszcz

Więcej – zobacz link: http://www.dkchelm.pl/

Legion Maryi

Jan Paweł II tak mówił o tej wspólnocie:

Jesteście ruchem ludzi świeckich, którzy wiarę pragną uczynić przewodnim motywem swego życia, aż do osiągnięcia indywidualnej świętości.

Bp Roman Marcinkowski, który jest opiekunem Legionu z ramienia Episkopatu dodaje, iż to stowarzyszenie ma także wspierać Kościół na polu ewangelizacyjnym i dążyć do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny.

Duch Legionu to ten sam duch jaki ożywiał Maryję. Jest to duch pełnienia woli Bożej, wielkiej pokory, troskliwości i pełnej poświęcenia miłości, a zwłaszcza Jej mężnej i niewzruszonej wiary. Legion Maryi wziął swą nazwę od legionów rzymskich, gdyż ma być – tak jak one – niepokonaną armią Maryi, której sukcesy będą w dużym stopniu zależały od niezłomnego ducha legionistów. Pomaga Maryi w doprowadzeniu wszystkich do Jej Syna. Jest armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję. To zadanie pełni od 1921 roku, to jest od czasu założenia go przez Sługę Bożego Franciszka Duffa, Irlandczyka. Są w ojczystym domu tacy, którzy żyją na co dzień w dystansie do Boga, jakby On był nieobecny i nie posiadał żadnego wpływu na ludzkie życie, a nawet przeszkadzał stając na drodze ich szczęścia, rozumianego jedynie w kategoriach czysto ludzkich i ograniczonych do ziemskiego wymiaru. Legioniści Maryi – Jej czciciele, uczniowie Jezusa – mają obowiązek zmieniać świat, by był bardziej ludzki i bardziej Boży, by stawał się świątynią Bożej chwały. Aby to uczynić winni wpierw sami żyć uczciwie i po Bożemu

Zapraszamy na spotkania modlitewne do salki pod plebanią w poniedziałek o godz. 18.00. Matka Najświętsza zaprasza Ciebie do swojego Legionu. Zostań zatem Legionistą (-tką) na chwały Maryi.

Dzieci sprawne inaczej

Już czwarty rok w naszej Parafii odbywają się raz w miesiącu „wyjątkowe msze dla wyjątkowych dzieci” czyli msze dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Taki charakter mszy stanowił odpowiedź na zapotrzebowanie rodziców, którzy mieli potrzebę uczestniczenia wspólnie wraz ze swoimi dziećmi we Mszy Świętej, co utrudniała im niekiedy obawa przed negatywnym odbiorem niektórych zachowań dzieci przez innych wiernych, nie rozumiejących specyfiki ich funkcjonowania i uczestniczenia w modlitwie. Na naszych spotkaniach modlitewnych czujemy się swobodnie a nasze dzieci chwalą Boga tak jak potrafią uczestnicząc we Mszy Świętej. Panu Bogu i naszym Kapłanom nie przeszkadzają niespodziewane wyrazy radości, czy zniecierpliwienia, zaciekawienia otoczeniem przez dzieci. Dlatego na tę wyjątkową Msze zapraszamy także wszystkie dzieci, które wielbią Boga ruchem, co bywa kłopotliwe podczas modlitwy. Staramy się o aktywne uczestniczenie w liturgii przez dzieci, i rodziców. Modlimy się podczas Mszy także we własnych intencjach. Oprawa muzyczna ma także charakter urozmaicony, niekiedy zaskakujący, korespondując z radosną, spontaniczną atmosferą naszych spotkań liturgicznych.

Msze od początku były odprawiane w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 14.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców wraz dziećmi na nasze spotkania

Dom Zmartwychwstania „GALILEA”

Jedną z wielu wspólnot modlitwewnych w Parafii Św. Rodziny jest Dom Zmartwychwstania u Wiesia i Artura w Żółtańcach Kolonii. Spotkania tam odbywają się we środy o godz. 19.00. Podczas cotygodniowych spotkań w „domku” odbywa się uwielbienie przez słowa i śpiew Pana Boga, naszego Ojca i Stworzyciela, Syna Bożego Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego oraz Ducha Św, który jest naszym Uświęcicielem. Ponadto wspólnie czytamy a następnie rozważamy słowa z wybranej na spotkanie Ewangelii. By podsumować je specjalnie przygotowaną na tę okoliczność dynamiką. Nasze spotkanie kończymy dziesiątkiem różańca, modlitwą do Św. Michała Archanioła oraz błogosławieństwem kapłana.

Domek” u Wiesi i Artura jest jedną z wielu takich wspólnot, które są w Chełmie i okolicach. Wszystkie wchodzą w skład Winnicy Chełm, która spotyka się na świętowaniu raz w miesiącu parafii garnizonowo- cywilnej pw. Św. Kazimierza w Chełmie oraz raz w roku w Stryszawie (niedaleko Suchej Beskidzkiej) gdzie mieści się Centrum Wspólnoty oraz główna siedziba, którą jest ośrodek rekolekcyjny „Wzgórze Miłosierdzia.

Oczywiście oprócz tych spotkań formalnych członkowie Wspólnoty spotykają się z wielu innych okazji: czuwań, kursów, formacji wewnątrzwspólnotowych czy po prostu spotkań prywatnych.

Więcej na temat Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea znaleźć można pod adresem: www.galilea.pl

ZAPRASZAMY

Dom Zmartwychwstania jest w Żółtańcach Kolonii: ul. ks. J. Dąbrowskiego 102

BÓG SZUKA KAŻDEGO Z NAS,
ABY DAĆ NAM SWOJĄ MIŁOŚĆ,
JEDYNE, CO MOŻEMY ZROBIĆ,
TO POZWOLIĆ MU SIEBIE KOCHAĆ

Oaza Dzieci Bożych

Jesteśmy grupą modlitewną i nazywamy się Oazą Dzieci Bożych. Zwykle spotykamy się co sobota o godz. 10-tej w salce pod plebanią.

Kiedy już wszyscy się zbierzemy to zapalamy świecę oazową i modlimy się. Tematem naszych spotkań są przypowieści biblijne oraz postacie świętych związanych z naszą Ojczyzną. Następnie prowadzący spotkanie Ksiądz Karol Mazur włącza nam film tematyczny pod tytułem „Domek na skale” oraz „Aureola. Od Stanisława do Karola”. Później omawiając zaprezentowane nam treści biblijne i historyczne rozmawiamy o tym czego się uczymy i w jaki sposób możemy poznane prawdy Boże wprowadzić w nasze życie. Czasami pod koniec spotkania Ksiądz robi nam Quizy ze słodkimi nagrodami. Zadajemy Księdzu różne pytania na, które Ksiądz stara się udzielić nam odpowiedzi.

Zachęcamy wszystkie dzieci do uczęszczania na OAZĘ DZIECI BOŻYCH. Jest tam bardzo miły klimat, dzieci szanują się nawzajem i nikt nikomu nie dokucza. Liczymy na Twoją obecność.

Ewelina, Ola, Kacper i Julka

Schola Rodzinka

„Kto śpiewa, dwa razy się modli”.  Dzieci z naszej parafii dobrze o tym wiedzą, na co dowodem jest, wciąż rosnąca liczba chętnych do oddawania czci Bogu poprzez śpiew w szeregach scholi „Rodzinka”. Nasi mali muzycy z zapałem uczestniczą w próbach. Ubogacają również swoimi głosami liturgię niedzielnej Mszy św. z dziećmi o godz. 11.30 oraz inne uroczystości parafialne.

Schola brała udział w XVIII Festiwalu Kolęd w Puławach, a także występowała w czasie kolejnych edycji Triduum Cecyliańskiego w Chełmie. Dzieci nagrały również dwie kolędy na płytę dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, a także włączyły się w Papieskie Dzieło Pomocy Dzieciom kolędując i zbierając pieniądze dla potrzebujących dzieci z Indii.

Nasz parafialny zespół nie miałby racji bytu bez pani organistki Róży, która z zaangażowaniem uczy młodych adeptów trudnej sztuki śpiewu, a także bez księdza Grzegorza naszego opiekuna duchowego, wspierającego scholiastów modlitwą i coraz to nowymi pomysłami aktywizującymi grupę. Na próbach (w każdy czwartek od godz. 18.30) oraz wyjazdach nie tylko się uczymy, ale również bardzo dobrze się bawimy. Wszystkie chętne dzieci zapraszamy!!!

Jesteśmy także na Facebooku – link https://www.facebook.com/scholarodzinka/

Oaza Młodzieżowa

Oaza Młodzieżowa Ruchu Światło Życie jest grupą zarówno modlitewną jak i formacyjną. Swoje miejsce znajdzie tu zarówno gimnazjalista, licealista, jak i student. Nasze spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 19.00 w salce na plebanii. Wspólną modlitwę rozpoczynamy od zapalenia świecy i przyzywania Ducha Świętego. Realizując konkretny program formacyjny pragniemy pogłębiać naszą osobistą więź z Jezusem. Rozważając Słowo Boże uczymy się jak radośnie i z wielkim entuzjazmem przeżywać naszą wiarę i dzielić się nią z innymi.

Opiekunem grupy jest ksiądz Marcin.

Schola młodzieżowa

Św. Augustyn mawiał, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Pragniemy poprzez nasz śpiew i zaangażowanie oddawać cześć i chwałę Panu Bogu. Nasze próby odbywają się w każdy piątek o godz. 18.30 w salce pod plebanią. Oprócz wytężonej pracy, pragniemy ten czas spędzać na wspólnej zabawie. Nasza Schola występuje w czasie niedzielnej Mszy św. o godz. 17.00.

Możemy poszczycić się udziałem w XXVII Przeglądzie Piosenki Religijnej w Markuszowie oraz występie podczas XIII Triduum Cecyliańskiego w Chełmie.

Jeśli pragniesz śpiewem chwalić Pana Boga lub grasz na jakimś instrumencie.

Rodzinka ŚDM

Nasza grupa młodzieżowa nosi nazwę „Rodzinka ŚDM”. Zapraszamy wszystkich młodych na wspólne spotkania. Więcej informacji znajdziesz na Facebooku:
https://www.facebook.com/rodzinkaSDM/
W razie pytań napisz e-maila: martinusacerdosalapa@gmail.com

Ministranci i lektorzy