I Komunia Święta 2020

Czas epidemii zmusił nas do przesunięcia terminu I Komunii Świętej na dzień 15 sierpnia br. W tym uroczystym dniu poświęconym Wniebowzięciu NMP grupa 65 dzieci po raz pierwszy w pełni uczestniczyła w Eucharystii. Wyczekiwana już uroczystość zgromadziła rodziny, które w reżimie sanitarnym, lecz z wielką radością, przeżywały wraz z dziećmi ten uroczysty dzień. Dzieci i ich rodzice wytrwale się przygotowywali do tego wydarzenia poprzez modlitwę, udział w konferencjach formacyjnych oraz poznawanie poszczególnych prawd wiary. Ponadto dzień wcześniej dzieci i rodzice przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania.
Uroczystość I Komunii Świętej to umocnienie relacji z Jezusem, pogłębienie swojej wiary, a zarazem wyrobienie tęsknoty za Chrystusem, który oczekuje na spotkanie z każdym człowiekiem. Niech będzie ona zaczątkiem głębokiego złączenia małych chrześcijan z miłującym Chrystusem, który powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie…”.

2020-09-04T11:52:26+00:00