I KOMUNIA ŚWIĘTA 2023

Uroczystość I Komunii Świętej jest umocnieniem relacji z Jezusem, ponieważ od tego momentu Pan Jezus przychodzi do serc dzieci. Jest to także potwierdzenie, że Pan Jezus je kocha, napełnia swoją miłością i pragnie, aby stawały się coraz bardziej podobne do Niego, coraz bardziej postępowały na drodze do świętości.

W niedzielę 7 maja 2023 roku o godz. 12.00, w naszej wspólnocie parafialnej odbyła się I Komunia Święta. 49 dzieci po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa do swojego serca. Dzieci i ich rodzice wytrwale się przygotowywali do tego wydarzenia poprzez modlitwę, udział w konferencjach formacyjnych oraz poznawanie poszczególnych prawd wiary. Ponadto dzień wcześniej dzieci i rodzice uczestniczyli w celebracji słowa Bożego, podczas której dzieci odnowiły przyrzeczenia chrzcielne, a potem przystąpiły do sakramentu pokuty i pojednania.

2023-05-16T07:46:15+00:00