MISJE PARAFIALNE 2023

Potrzeba nieustannego pogłębiania wiary prowadzi do poszukiwania skutecznych dróg docierania do wierzących. Jedną z takich dróg jest cykliczne przeżywanie rozbudowanych rekolekcji, które nazywamy misjami parafialnymi. W roku, w którym nasza parafia przeżywa XX-lecie istnienia mieliśmy okazję przeżyć misje prowadzone przez o.Pacyfika Iwaszko – franciszkanina z Pińczowa. Przygotowując się do misji pisał do nas: „Chciałbym Was zaprosić, drogie Siostry i drodzy Bracia, do spojrzenia na naszą wiarę, na życie religijne w naszych domach i  w naszej Parafii. To okazja na kolejną odnowę życia duchowego. Serdecznie proszę o modlitewne przygotowanie do tego wydarzenia, o codzienną modlitwę w intencji Misji Parafialnych.” Przez 8 dni słuchaliśmy słowa Bożego, uczestniczyliśmy w nabożeństwach i spotykaliśmy się na modlitwie różańcowej i apelu jasnogórskim. Poszczególne dni poświęcone były następującej tematyce: odnowienie wiary, pokuta, modlitwa za zmarłych, Eucharystia i kapłaństwo, chorzy i rodzina. Na zakończenie uczestniczyliśmy w nabożeństwie krzyża misyjnego, który będzie pamiątką tych niezwykłych rekolekcji.

2023-12-11T15:35:51+00:00