NIEDZIELA MISYJNA 2023

22 października 2023 roku przeżywaliśmy w Kościele Niedzielę Misyjną, która rozpoczyna Tydzień Misyjny. Jest to czas żarliwej modlitwy w intencji misji i misjonarzy. W naszej parafii co roku w tym dniu staramy się przybliżać wiernym tematykę misyjną. Dzięki zaangażowaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żółtańcach oraz kreatywnym pomysłom wikariusza i katechety ks. Grzegorza Jarmosza udało nam się to uczynić także i tym razem. Podczas Mszy świętej o godz. 12.00 miała miejsce procesja misyjna. Dzieci przebrane za przedstawicieli poszczególnych kontynentów niosły dary, a kolorowe flagi i banery z nazwami poszczególnych rejonów świata przyczyniły się do barwnej oprawy. Na zakończenie Eucharystii odbyła się inscenizacja misyjna. Mali aktorzy zaprezentowali charakterystykę kontynentów, wskazali problemy i trudności, z którymi się zmagają ich mieszkańcy oraz zachęcali do modlitwy za poszczególne rejony świata.

2023-10-25T14:59:07+00:00