NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

W trzecią niedzielę w ciągu roku tj. 24 stycznia 2021 roku przeżywaliśmy w całym Kościele Niedzielę Słowa Bożego. Została ona ustanowiona przez papieża Franciszka w liście apostolskim Aperuit illis. Dla naszej wspólnoty parafialnej był to czas pogłębionej refleksji nad słowem Boga i zastanawiania się nad jego znaczeniem w życiu człowieka. Przez cały dzień wsłuchiwaliśmy się w słowa homilii podkreślającej radość ze spotkania z Bogiem na kartach Pisma Świętego. Podczas każdej Mszy Świętej w czasie procesji wejścia miało miejsce uroczyste wniesienie Ewangeliarza. Celem tego gestu było oddanie chwały Chrystusowi w Jego słowie oraz ogłoszenie Jego obecności. Ponadto na zakończenie Mszy Świętej o godz. 12.00 dzieci otrzymały specjalnie przygotowane listy, zachęcające do rodzinnego czytania Pisma Świętego. Podsumowaniem całej Niedzieli Słowa Bożego w naszej parafii było wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja, która została przygotowana w formie lectio divina.

2021-01-28T14:51:23+00:00