NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

W trzecią niedzielę w ciągu roku tj. 26 stycznia 2020 roku przeżywaliśmy
w całym Kościele Niedzielę Słowa Bożego. Została ona ustanowiona przez papieża Franciszka w liście apostolskim Aperuit illis. Dla naszej wspólnoty parafialnej był to czas pogłębionej refleksji nad słowem Boga i zastanawiania się nad jego znaczeniem w życiu człowieka. Przez cały dzień wsłuchiwaliśmy się w słowa homilii podkreślającej radość ze spotkania z Bogiem na kartach Pisma Świętego. Centralnym punktem Niedzieli Słowa Bożego w naszej parafii była Msza Święta o godz. 17.00. Podczas niej miało miejsce przekazanie konkretnym osobom księgi Pisma Świętego. Ten gest ukazał, że każdy człowiek, bez względu na to ile ma lat, jaki zawód wykonuje i jakie ma doświadczenie życiowe, jest powołany do bycia radosnym świadkiem Bożego słowa. Podsumowaniem całej Niedzieli Słowa Bożego w naszej parafii było wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja trwająca do godziny 20.00., która została przygotowana
w formie lectio divina.

2020-01-29T17:25:33+00:00