Nowi lektorzy w parafii

20 marca podczas mszy św. o godz. 10.30 ośmiu ministrantów przyjęło posługę lektora. Nazwa tej funkcji wywodzi się od łacińskiego czasownika: „legere”- czytać. W Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego znajdujemy określenie zadań, które mają pełnić osoby przyjmujące tę posługę. „Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może także wykonać psalm między czytaniami”. Nowo ustanowionym lektorom gratulujemy podjęcia się nowego zadania w Kościele.

2022-03-28T09:42:21+00:00