PIELGRZYMKA DO KALWARII PACŁAWSKIEJ (VI 2018)

W dniach 8-9 czerwca 2018 r. nasza parafia zorganizowała pielgrzymkę do sanktuariów znajdujących się w województwie podkarpackim. Pierwszym miejscem naszych nawiedzin była bazylika kolegiacka w Przeworsku. Wybudowana w XV w. świątynia jest jednym z niewielu śladów w Polsce, którzy pozostawili po sobie bożogrobcy. Budowniczy świątyni to Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie, znany w Polsce także pod nazwą: Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Chrystusowego. W bazylice zakonnicy wybudowali kaplicę Bożego Grobu w której znajduje się stary ołtarz będący wierną repliką z Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie. Następnym miejscem naszej pątniczej wyprawy było sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. Świątynia została wybudowana przez Ojców Saletynów, którzy rozpowszechniają kult Matki Bożej z La Salette we Francji. W 1846 r. Maryja płakała nad losem ludzkości i skierowała do dwójki dzieci swoje orędzie, w którym zachęcała do modlitwy i pokuty. Tam też uczestniczyliśmy w mszy św. Po liturgii pojechaliśmy tym razem do Ojców Bernardynów w Dukli. Tam uczniowie Św. Franciszka rozpowszechniają kult św. Jana, który pochodził stamtąd a zasłynął jako charyzmatyczny kaznodzieja we Lwowie. Po adoracji Jego relikwii i zrobieniu pierwszego na tym wyjeździe zdjęcia grupowego wyruszyliśmy w dalszą trasę. Kolejnym miejscem naszej modlitwy było sanktuarium w Miejscu Piastowym. Jego historia od początku jest związana z bł. ks. Bronisławem Markiewiczem. Jego historia życia, jeszcze jako młodzieńca jest niezwykle ciekawa. Najpierw jako młodego niepewnego w wierze chłopca, później jako przyjmującego objawienia Anioła Stróża. To od wysłannika z nieba dowiedział się, że w przyszłości papież będzie z Polski a nasz naród jest szczególnie umiłowany przez Boga. Wkrótce przyjął święcenia kapłańskie i następnie wstąpił do salezjanów. Gdy został skierowany na probostwo do Miejsca Miastowego utworzył zakłady wychowawcze dla opuszczonej młodzieży i dwa zgromadzenia zakonne, poświęcone głównie wychowaniu młodego pokolenia. Pod koniec pierwszego dnia naszej pielgrzymki wyruszyliśmy do Kalwarii Pacławskiej, gdzie mieści się franciszkańskie sanktuarium, nazywane przez czcicieli Matki Bożej Bolesnej „Jerozolimą Wschodu”. Tam mogliśmy zjeść posiłek i odpocząć po trudach pielgrzymowania. Wieczorem jeszcze wysłuchaliśmy historii świątyni, Cudownego Obrazu czy kultu jakim jest obdarzany Sługa Boży Wenanty Katarzyniec, który posługiwał tu przed laty. Na koniec dnia uczestniczyliśmy w Apelu maryjnym. Poranek zaczęliśmy od uczestnictwa we mszy św. w sankturaium. Po liturgii wyruszyliśmy na drogę krzyżową po „kalwaryjskich dróżkach”. Ponaglani uciekającym czasem wyruszyliśmy do Przemyśla. Tam mieliśmy zaplanowane zwiedzanie dwóch świątyń: kościoła pw. Św. Marii Magdaleny oraz archikatedry. Mogliśmy również zejść do krypt, gdzie złożone są doczesne szczątki biskupów. Wielkie wrażenie na nas wywarła historia figury Matki Bożej Jackowskiej oraz św. Jacka Odrowąża. Mając trochę wolnego czasu wykorzystaliśmy go na krótką wędrówkę do tamtejszej greckokatolickiej katedry oraz niezwykłego kościoła będącego pod opiekę karmelitów bosych. Tam bowiem znajduje się ambona w kształcie okrętu. Popołudniu zjedliśmy obiad i wyruszyliśmy w drogę do Jarosławia. W tym mieście od wielu lat są dominikanie. Zakonnicy opiekują się świątynią, w której znajduje się Cudowna Pieta Matki Bożej Bolesnej Pani Jarosławia. Po modlitwie udaliśmy się już w podróż powrotną do Chełma.

2018-06-14T12:35:18+00:00