REKOLEKCJE ADWENTOWE 2018

W dniach 6 – 9 grudnia 2018 roku odbywały się w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje adwentowe. Przewodnikiem duchowym po drogach naszej adwentowej wędrówki był ks. dr hab. Mirosław Brzeziński. Ksiądz rekolekcjonista jest prezbiterem diecezji łomżyńskiej i pracownikiem Instytutu Nauk o Rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Rekolekcyjne rozważania oparte były na postaciach świętej Rodziny: Józefa, Maryi i Jezusa. Przedstawienie codzienności rodziny z Nazaretu przyczyniło się do spojrzenia na życie naszych rodzin, na relacje w nich panujące, na zasygnalizowanie kierunków, w jakich mają podążać. Warto podkreślić, że fundamentem życia małżeńskiego i rodzinnego ma być Bóg. To Stwórca – jak czytamy w 1 Liście św. Jana Apostoła – jest Miłością. Bóg ma kształtować nasze rodziny, pomagać każdemu z ich członków zbliżać się do siebie i wypełniać przysługujące im role i zadania. Czas wpatrywania się w św. Rodzinę z Nazaretu był dla wszystkich parafian czasem wsłuchiwania się w Boże słowo i kształtowania serc.

2018-12-15T20:49:16+00:00