RODZINA MISYJNA

W niedzielę 10 listopada 2019 roku gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej rodzinę Państwa Jany i Andrzeja Głosów wraz z ośmiorgiem ich dzieci (7 córek i 1 syn). Przybyli goście dzielili się swoim doświadczeniem pracy misyjnej w Chinach i Gruzji. Opowiadali o codziennym życiu w tych krajach, obyczajach i tradycjach tam panujących. Ponadto dali świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa oraz przybliżyli działanie Pana Boga w życiu ich rodziny. Obecność rodziny Głosów pozwoliła naszej parafii pogłębić tematykę działalności misyjnej Kościoła.

2019-11-13T14:43:40+00:00