Sakrament Bierzmowania 2017-12-03T17:11:20+00:00

Sakrament Bierzmowania

Sakrament Bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należą do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie Bierzmowania jest konieczne by mogła dopełnić się łaska chrztu świętego. Bierzmowany otrzymuje szczególną moc Ducha Św. – siedem Jego darów, które pozwalają mu na odważne wyznawanie wiary i życie zgodnie z przykazaniami i Ewangelią. Stąd nazywamy Bierzmowanie  sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Od tej pory bierzmowany może być np. rodzicem chrzestnym.

Kto może przyjąć sakrament?

Każdy kto przyjął sakrament chrztu oraz systematycznie przyjmuje Komunię Św. oraz spowiada się. Tak jak dzieci przygotowują się do przyjęcia Komunii Św. po raz pierwszy uczestnicząc w jednorocznym przygotowaniu w katechezie w szkole oraz parafii tak i tutaj kandydat chcący przyjąć ten sakrament zobowiązany jest uczestniczyć w rocznym przygotowaniu wskazanym mu przez parafię, która go przygotowuje.

Skutki przyjęcia sakramentu Bierzmowania:

-udoskonala łaskę chrztu
-głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym
-ściślej jednoczy nas z Chrystusem
-pomnaża w nas dary Ducha Świętego
-udoskonala naszą więź z Kościołem
-umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem

Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu Bierzmowania:

– wierność Chrystusowi
– poznanie Jezusa
– praca apostolska
– cierpienie dla Jezusa