Sakrament Eucharystii 2017-12-03T17:10:38+00:00

Sakrament Eucharystii

Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. To w tym sakramencie obecny jest sam Jezus Chrystus, który przychodzi do nas w słowie Bożym i Komunii Św. Przez swoje słowo poucza nas Pan, jak nauczyciel swoich uczniów. Syn Boży ukazuje Królestwo Boże jako cel ziemskiej pielgrzymki, w której najważniejsze jest by wypełnić przykazania miłości Boga i bliźniego. Gdy przyjmujemy Komunię Św. to tworzymy wspólnotę- komunię z Bogiem. To tak jakbyśmy już w niebie spotkali się z Panem…

Nazwa sakramentu

Wielość nazw jakimi określany jest ten sakrament wynika z wielkiego bogactwa tego Bożego daru dla człowieka. Nazywa się go: – Mszą Św.: ponieważ liturgia, w której człowiek spotyka Boga, kończy się posłaniem wiernych (missio) aby pełnili wolę Bożą w swoim codziennym życiu.
– Komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli jedno Ciało
– Eucharystią, ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu, nazwa pochodzi od gr. Słowa: eucharistein  dziękować – Najświętszą Ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i ofiarę Kościoła, dopełnia ona i przewyższa wszystkie ofiary Starego Testamentu.

Przyjęcie sakramentu:

Eucharystię mogą przyjmować wyłącznie osoby ochrzczone, które są w stanie łaski uświęcającej. Wskazane jest jak najczęstsze przyjmowanie Komunii Św. by jednoczyć się z Jezusem Chrystusem, nawet codziennie. Od lat dzieci po raz pierwszy przyjmowały Komunię Św. w klasie drugiej szkoły podstawowej. Po reformie oświaty decyzją Konferencji Episkopatu Polski w roku szkolnym 2013/2014 nie będzie uroczystości I Komunii Św. dla dzieci z tej grupy wiekowej. W roku szkolnym 2014/2015 Komunię Św. po raz pierwszy przyjmą dzieci z klasy III.

Msze Św. w kościele pw. Św. Rodziny:

Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 17.00 raz w miesiącu w niedzielę o godz. 14.00 dla dzieci niepełnosprawnych
Święta: 9.00; 11.00; 17.00 i niekiedy 18.00
Dni powszednie: 7.00; 17.00; 18.00