Sakrament Małżeństwa 2017-12-03T17:06:24+00:00

Sakrament Małżeństwa

KKK 1601 Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Wymagania dotyczące narzeczonych:
Narzeczeni zgłaszają się nie później jak 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu:
a) przeprowadzane są rozmowy kanoniczno-duszpasterskie z narzeczonymi, przy czym potrzebne są
– Dowody Osobiste,
– Metryki Chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i innych sakramentach nie starsze niż 6 miesięcy, licząc od daty ślubu wstecz
– dostarczenia Zaświadczenia z USC o braku przeszkód cywilnych (tzw. ślub konkordatowy);
– W przypadku osób, które są już w związku cywilnym należy dostarczyć akt zawarcia małżeństwa z USC
b) rozpoczynają nauki przedmałżeńskie (w naszej parafii w Wielkim Poście):
– 10 konferencji w grupie
– 3 spotkania indywidualne w Poradni Rodzinnej
– przystępują przynajmniej dwukrotnie do Sakramentu Pokuty
i Pojednania (na początku przygotowań i w tygodniu przed ślubem)
W tygodniu przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii w celu:
a) sporządzenia aktu małżeństwa
(dane œwiadków: nazwiska, adresy, daty urodzenia)
b) dostarczenia Indeksów z Nauk Przedmałżeńskich
c) uzupełnienia wszelkich dokumentów, dokonania ewentualnych ustaleń dotyczących czytań podczas Mszy św., wystroju, itp.

We wszelkich innych sytuacjach nietypowych prosimy o kontakt z duszpasterzami w kancelarii parafialnej we wcześniejszym terminie.Konferencje przedmałżeńskie Wielki Post – niedziela, godz. 16:00