Sakrament Pokuty 2017-12-03T17:09:09+00:00

Sakrament Pokuty

Przez sakramenty: chrztu, bierzmowania i eucharystii człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie. Staje się dzieckiem Bożym, które jest nieustannie pod opieką Boga Ojca. Relację tę niszczy grzech, który prowadzi do odejścia człowieka od Pana Boga. Jedyną na szansę na naprawienie tej relacji jest spowiedź. Nazywana jest także sakramentem pokuty i pojednania. Należy do sakramentów uzdrowienia razem z sakramentem namaszczenia chorych.

Przez grzech człowiek opuszcza Boga, osłabia w sobie życie Boże, a nawet może je utracić. Jak uczy Katechizm grzech jest obrazą Boga, przeciwstawia się bowiem Jego miłości do nas i odwraca od Niego nasze serca. Jest on, podobnie jak grzech pierworodny nieposłuszeństwem, buntem przeciw Bogu spowodowanym chęcią stania się jak Bóg.

Ciężkość grzechu: grzech śmiertelny (ciężki) i powszedni (lekki)

By dobrze rozróżnić grzechy jeszcze raz odwołamy się do Katechizmu:  grzech śmiertelny niszczy miłość w sercu człowieka wskutek ciężkiego wykroczenia przeciw prawu Bożemu; odwraca on człowieka od Boga, bo dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą. Grzech powszedni pozwala trwać w miłości do Boga, mimo, że ją obraża i rani.

Jak Często się spowiadać

Wtedy kiedy zgrzeszymy i nie możemy przejmować Komunii Św. Wskazana jest comiesięczna spowiedź, proponujemy w I piątek podczas Mszy Św. o godz. 7.00, 17.00, 18.00, a także po południu o godz. 16.30.