Pogrzeb Katolika 2018-04-18T07:26:20+00:00

Pogrzeb Katolika

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.

Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).

W przypadku pogrzebu z „urną” Msza Św. pogrzebowa jest przy ciele zmarłego, następnie ciało jest spopielane i dopiero prochy składane do grobu.

Formalności związane z pogrzebem

1. po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny w biurze na cmentarzu, rodzina w kancelarii parafialnej przedstawia następujące dokumenty:

  • akt zgonu z USC
  • informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego w domu rodzinnym)
  • pisemną informację o zmarłym wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem naszej parafii)

2. Rodzina powinna przygotować się do pogrzebu przez przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:

  • We Mszy św. w 7 i w 30 dzień po śmierci (od uczestników pogrzebu)
  • Msza św. w rocznicę śmierci
  • Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)
  • „Wypominki” w miesiącu listopadzie

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.