ŚWIĘCENIA DIAKONATU

Dnia 9 maja 2020 roku w Archidiecezji Lubelskiej miały miejsce święcenia diakonatu. Odbyły się one w parafii św. Jadwigi Królowej w Lublinie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i święceń udzielił ks. bp. Mieczysław Cisło. Wśród dziewięciu nowo wyświęconych diakonów był nasz alumn Maciej Świderski. Diakonat jest pierwszym stopniem święceń. Do diakonów należy między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Mszy Świętej, udzielanie Komunii Świętej, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głoszenie Ewangelii i przepowiadanie, przewodniczenie nabożeństwom, prowadzenie pogrzebu i poświęcanie się różnym posługom charytatywnym. Cieszymy się, że z naszej parafii już kolejny diakon przygotowuje się do święceń kapłańskich i życzymy ks. diakonowi Maciejowi mocy Ducha Świętego do wykonywania swojej posługi.

2020-05-16T17:22:11+00:00