ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 2021

Triduum Paschalne to trzy dni obchodów najważniejszych wydarzeń zbawczych: męki, śmierci oraz zmartwychwstania Pana Jezusa. W Wielki Czwartek sprawowana jest Msza Wieczerzy Pańskiej. Po liturgii Najświętszy Sakrament przenoszony jest do ołtarza ciemnicy.
W Wielki Piątek Kościół nie celebruje Eucharystii. Tego dnia umiera na krzyżu Jezus Chrystus. To wydarzenie uobecnia się podczas Liturgii Męki Pańskiej.  Na jej zakończenie Najświętszy Sakrament jest przenoszony do ołtarza Grobu Pańskiego. Wielka Sobota to czas milczenia. Tego dnia również nie sprawuje się Eucharystii. Po zapadnięciu zmroku lub w nocy celebruje się Wigilię Paschalną.
To najważniejsza liturgia w ciągu roku liturgicznego. Składa się z czterech części: liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej oraz liturgii eucharystycznej. Podczas Wigilii Paschalnej po raz pierwszy wybrzmiewa radosne Alleluja!

2021-04-05T15:02:39+00:00