ŚWIĘTEJ RODZINY – ODPUST PARAFIALNY

W niedzielę 29 grudnia 2019 roku przeżywaliśmy w Kościele święto świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W naszej wspólnocie parafialnej był to jednocześnie dzień odpustu. Sumie odpustowej o godz. 12.00 przewodniczył i homilię wygłosił ks. Sylwester Brzozowski, pochodzący z parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Chełmie, a obecnie pracujący jako notariusz w Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Główny celebrans w homilii zwrócił uwagę na Świętą Rodzinę jako wzór do naśladowania dla naszych rodzin. Ponadto odwołując się do postaci św. Józefa ukazał cechy męskości: odpowiedzialność, opiekuńczość i otwartość na działanie Pana Boga. Głoszący słowo Boże zatrzymał się także nad problemami współczesnych rodzin. Warto zaznaczyć, że podczas sumy odpustowej modliliśmy się za małżeństwa obchodzące okrągłe jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa. Po kazaniu miał miejsce obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich przez 15 takich małżeństw. Uroczystość zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której wzywaliśmy opieki Świętej Rodziny.

2020-01-01T15:35:44+00:00