Triduum Paschalne 2019

Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to najważniejsze wydarzenia naszej wiary. Tegoroczne Triduum Paschalne przypadło na niemal koniec kwietnia. Wielkanoc w tym roku przypadła w niemal najpóźniejszym możliwym terminie. Liturgia triduum zgromadziła naszą parafię we wspólnym przeżywaniu tych wydarzeń zbawczych.

Wielki Czwartek – to dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył najmłodszy kapłan – ks. Grzegorz. Liturgia z obrzędem obmycia nóg (mandatum) była okazją do dziękczynienia Chrystusowi za ten dar. Parafianie złożyli także życzenia kapłanom. Na koniec przeniesiono Najświętszy Sakrament do Ciemnicy i tam trwała adoracja.

Wielki Piątek – to dzień śmierci krzyżowej Chrystusa. Liturgię Męki Pańskiej z czytaniem pasji i adoracją krzyża celebrował ks. Karol. Na koniec rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu w ołtarzu Grobu Pańskiego, która trwała aż do Wigilii Paschalnej.

Wigilia Paschalna rozpoczyna obchód Zmartwychwstania Pańskiego. Liturgii przewodniczył ks. proboszcz. Po poświęceniu ognia i wniesieniu zapalonego paschału do ciemnego kościoła słuchaliśmy orędzia wielkanocnego. Potem słuchaliśmy tekstów liturgii słowa o dziele zbawienia. Częścią liturgii jest też poświęcenie wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrztu. Zmartwychwstanie ogłosiliśmy światu i naszej parafii w procesji rezurekcyjnej o 6.00 w poranek Zmartwychwstania Pańskiego.

2019-04-24T09:58:14+00:00