Uroczystości odpustowe w parafii Św. Rodziny w Chełmie

Pierwsza niedziela po uroczystości Narodzenia Pańskiego to Niedziela Św. Rodziny. W tym dniu wpatrujemy się w postacie Jezusa, Maryi i Józefa tworzących świętą Rodzinę z Nazaretu. Dla naszej wspólnoty parafialnej to także dzień dorocznego odpustu. W tym uroczystym czasie był z nami ks. Marek Sapryga, proboszcz parafii
św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lublinie, który głosił w naszej parafii przez cały dzień homilie. W swoim przepowiadaniu podkreślał znaczenie rodziny we współczesnym świecie i wskazywał na elementy, które jej zagrażają. O uświetnienie liturgii sumy odpustowej zadbali przedstawiciele różnych wspólnot działających w naszej parafii. To małe grupy parafialne – jak podkreślał ks. Marek w swojej homilii – są miejscem, gdzie ludzie mogą wzrastać w wierze, mądrości, „w łasce u Boga i ludzi”. W czasie sumy odpustowej małżonkowie z naszej parafii mogli odnowić swoje przyrzeczenia małżeńskie, a jubilaci obchodzący okrągłe jubileusze otrzymali okolicznościowe błogosławieństwo i stosowne pamiątki. W czasie głównych uroczystości swoją modlitwę zainaugurowało także 8 koło różańcowe rodziców modlących się za swoje dzieci.

 

2019-01-01T10:36:27+00:00