W DROGĘ Z KOLĘDNIKAMI MISYJNYMI 

Kolędnicy Misyjni to akcja podejmowana przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Ma ona na celu przybliżenie ludziom, że narodził się Jezus Chrystus. Ponadto jest okazją, aby opowiedzieć o codziennym życiu dzieci w różnych rejonach świata. Jednocześnie staje się jedną z form ewangelizacji oraz daje możliwość niesienia pomocy dzieciom z krajów misyjnych. W tym roku ofiary zebrane przez Kolędników Misyjnych są przeznaczone dla dzieci z Kolumbii. Dzieci z naszej parafii, a zarazem uczniowie Szkoły Podstawowej w Żółtańcach, regularnie od kilku już lat angażują się w to dzieło. 1 stycznia 2024 roku trzy grupy kolędnicze o godz. 14.00 wyruszyły z naszego kościoła, aby odwiedzić mieszkańców parafii w blokach na osiedlu słonecznym. W każdym mieszkaniu, gdzie zostali przyjęci, zaprezentowali krótką scenkę nawiązującą do Bożego Narodzenia i tematyki misyjnej. Całość przedsięwzięcia została przygotowana przez wikariusza, ks. Grzegorza Jarmosza oraz rodziców, którzy zatroszczyli się o stroje dla dzieci i pełnili rolę opiekunów grup kolędniczych. 

2024-01-05T22:55:59+00:00