Wspomóż rozbudowę Kościoła 2019-08-17T22:02:00+00:00

Wspomóż rozbudowę Kościoła

Nasz kościół ciągle jeszcze się buduje. Jest wiele elementów, szczególnie wystroju wnętrza, które są potrzebne. Potrzeb jest wiele.

Każdy może zostać fundatorem, a dodatkowo darowizna na cele kultu religijnego do wysokości 6% dochodu można odpisać w rocznym zeznaniu PIT.

Może i w tobie obudzi się chęć pozostania w pamięci pokoleń, które modlić się będą w naszym kościele.

Darowiznę należy wpłacić na konto naszej parafii:
WBS Chełm nr 68 8187 0004 2001 0001 1077 0001
z dopiskiem: na cele kultu religijnego

W najbliższym czasie planujemy:

1. Zrobić dębowe konfesjonały do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. Koszt jednego konfesjonału to ok. 16-17 tysięcy zł., a potrzebne jest 4. Dwa konfesjonały zostały ufundowane w 2018r.


2. Zrobić nowe ławki do naszego kościoła.
Potrzebujemy ok 70-80 ławek. Koszt jednej ławki to 3500 zł. Dwie już są w kościele.