Wielkopostne zasłuchanie

Wielki Post jest okresem czterdziestodniowej wędrówki prowadzącej do punktu kulminacyjnego, jakim są Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Na tej drodze pojawiają się różne elementy pomagające nam w lepszy sposób przeżyć ten czas. Jednym z nich są rekolekcje.

W dniach 28-31 marca 2019 roku nasza wspólnota parafialna przeżywała rekolekcje wielkopostne. Przewodnikiem po drogach wielkopostnych ćwiczeń był ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel. Rekolekcjonista jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autorem wielu komentarzy do ksiąg Pisma Świętego oraz szeregu publikacji z zakresu nauk biblijnych. Podczas rekolekcji ksiądz Mirosław w swoich homiliach podkreślał znaczenie lektury Pisma Świętego, które nie tylko my czytamy i zgłębiamy, ale także Pismo Święte czyta nas. Ponadto wskazywał na radość i pozytywne myślenie jako elementy pomagające nam w przeżywaniu naszej wiary. Przywoływał także postać Maryi jako wzór słuchania słowa Bożego.

Rekolekcje wielkopostne były dla naszej parafii czasem łaski, modlitwy, zasłuchania w Boże słowo i działania Ducha Świętego. Ufamy, że wyda on błogosławione owoce w życiu wszystkich parafian.

2019-04-01T17:33:51+00:00