Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego to źródło Kościoła. Wieczorna Msza św. wigilii pięćdziesiątnicy zgromadziła kilkadziesiąt osób. Nasz wieczorny czas spędziliśmy na oczekiwaniu na obiecanego przez Zmartwychwstałego Chrystusa Ducha Pocieszyciela. Śpiewem i modlitwą wypełnialiśmy świątynię, a nasze serca wznosiły się ku Temu, który ożywia naszą wiarę. Przyjdź Duchu i uświęć naszą wspólnotę!

2018-05-19T21:21:28+00:00