Wizytacja kanoniczna naszej parafii

w niedzielę, 12 maja 2019r., naszą parafię odwiedził ks. Bp. Mieczysław Cisło. Tak jak mówi prawo kanoniczne pasterz Kościoła lokalnego ma obowiązek raz na pięć lat odwiedzić  parafię. Dalej jak czytamy w dokumentach kościelnych wizytacja jest czynnością apostolską, ukazującą wyjątkowy znak jedności Kościoła diecezjalnego. Św. Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis” nazwał ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Po 5 latach przyszedł czas na spojrzenie pasterza na naszą parafię. Ten czas dla nas wszystkich był szczególny. Widzieliśmy pośród nas następcę apostołów, pasterza zatroskanego o naszą wspólnotę i Tego, który przywiózł nam błogosławieństwo i pokój Chrystusa. Wizytację rozpoczęło spotkanie z Radą Duszpasterską. Ks. Bp wysłuchał relacji z funkcjonowania naszej parafii przez te ostatnie 5 lat. Potem, w czasie Mszy Św. modliliśmy się z przedstawicielami grup duszpasterskich m.in. Galilei, Domowego Kościoła i młodzieży. Mszę Św. o 10.30 rozpoczęło poświęcenie ołtarza z wizerunkiem św. Huberta, wykonanego w ostatnim czasie. W czasie tej Eucharystii ks. proboszcz złożył swoje sprawozdanie z duchowego i materialnego stanu parafii. We Mszy Św. uczestniczyły Róże Różańcowe i Legion Maryi i to szczególnie do nich zwracał się ks. Bp. Ostatnim liturgicznym spotkaniem z pasterzem było udzielenie sakramentu bierzmowania 80 młodym z naszej parafii, którzy do tego sakramentu przygotowywali się przez spotkania m.in. w małych grupach i przez celebracje liturgiczne. Po południu ks. Bp nawiedził chorą mamę kapłana z naszej parafii niosąc jej pociechę. Mamy nadzieję, że ten czas pobudzi nas do gorliwszego trwania przy Chrystusie.

2019-05-16T10:59:19+00:00