WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE (12.05.2024)

 1. Dziś w Kościele obchodzimy Wniebowstąpienie Pańskie.
  • O godz. 16.00 Mszą Św. w Bazylice rozpocznie się Marsz dla Życia
   i Rodziny pod hasłem: „”.Dziś gdy zwolennicy zabijania nienarodzonych są
   w polskim rządzie i starają się ze wszystkich sił wmówić nam, że Polacy
   w większości są za aborcją i czekają aż im to zostanie umożliwione, potrzeba świadectwa naszych rodzin, ludzi wierzących, zatroskanych
   o życie i niezgadzających się na jego unicestwiania dla jakichkolwiek powodów. Życie ludzkie to nie kwestia wierzeń czy ideologii, to wartość najwyższa, którą uznają ludzie cywilizowani. Nienarodzeni to istoty ludzkie a nie brzuch kobiety, pasożyt, czy zlepek komórek zagrażający szczęściu, zdrowiu czy życiu matki. To odrębny, choć maleńki człowiek jak stwierdza nauka. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym marszu i do okazania wdzięczności Bogu za dar życia oraz do wspólnego świadectwa danego życiu wszystkich: rodziny, grupy parafialne i osoby dobrej woli.
 2. Jutro, 13 maja, zapraszamy na pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie o godz. 17.00. Przynieśmy zabezpieczone świece na procesję.
 3. Za tydzień w niedzielę:
  • Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny. Pozostało jeszcze 2 tygodnie, aby przystąpić do spowiedzi i komunii wielkanocnej (wymóg 2 i 3 przykazania kościelnego), który należy dopełnić do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.
  • O godz. 10.30 Msza św. w intencji dzieci objętych Różańcem Rodziców.
  • O godz. 12.00 uroczystość Rocznicy I Komunii Świętej. Zachęcamy rodziny przeżywających rocznicę do skorzystania ze spowiedzi w ciągu tygodnia. Celebracja pokutna i spowiedź dla dzieci i rodziców w sobotę o godz. 10.00.
 4. W następny poniedziałek, czyli drugi dzień Zielonych Świąt poświęcenie pól na Żółtańcach i Kolonii Żółtańce. Zapraszamy na modlitwę o urodzaje na godz. godz. 18.00. Jak zawsze rozpoczniemy procesją z obydwu końców, zaś po procesji wspólna Msza Święta.  Prosimy o przygotowanie ołtarzy.
 5. Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza na wyjazd na największe spotkanie młodych w Polsce „Lednica 2000”, które odbędzie się 1 czerwca. W programie zwiedzanie Gniezna, konferencje, koncerty, modlitwa i Msza św. Zapisy i szczegóły na stronie duszpasterstwa https://cdmlublin.pl
 6. Są nowe numery Gościa Niedzielnego i Niedzieli. Zachęcamy do czytania.
 7. Intencje Mszy Św. są wywieszone na tablicy ogłoszeń.
 8. Polećmy Bogu wszystkich zmarłych z naszych rodzin.

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej och rony ludzkiego życia

             Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

             „Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej
i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem
i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy
i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać
z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem
a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

             W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

2024-05-11T16:18:43+00:00