Wyjazdowy dzień skupienia LSO

W sobotę 2 września 2023 roku ministranci i lektorzy naszej parafii oraz ich rodzice uczestniczyli w wyjazdowym dniu skupienia. Odbył się on w parafii pw. Nawiedzenia NMP i św. Łukasza w Surhowie. Najpierw rodzice wysłuchali konferencji, którą wygłosił tamtejszy proboszcz ks. Tomasz Dumański. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy świętej. W homilii kaznodzieja podkreślił, że każdy z nas ma określone talenty, które powinien rozwijać. Wreszcie po części duchowej przyszedł czas na wspólną integrację. Było pieczenie kiełbasek przy ognisku, wspólne rozmowy i żarty. Ponadto ministranci i lektorzy podzieleni na drużyny zmierzyli się z zadaniami przygotowanymi przez opiekuna LSO ks. Grzegorza. Musieli przejść trasę posługując się mapą terenową, wypisać wyrazy związane ze służbą przy ołtarzu oraz ułożyć w kolejności poszczególne części Mszy świętej. Całość wydarzenia została przygotowana przez ks. Grzegorza oraz dzięki ogromnemu wsparciu rodziców ministrantów i lektorów.

2023-09-05T14:52:01+00:00