XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (4.08.2019)

  1. Trwa miesiąc sierpień. W codziennej modlitwie pamiętajmy o poległych i pomordowanych w Powstaniu Warszawskim 1944r.
  2. Zachęcam jeszcze raz do podjęcia zobowiązania do abstynencji od alkoholu w sierpniu. Może kogoś stać na taki dar dla siebie bądź sobie bliskich i podjęcie członkostwa w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Deklaracje KWC są na tablicy informującej o Krucjacie przy ołtarzu miłosierdzia, tam też można wpisać się do Księgi Abstynencji.
  3. Pamiętajmy w codziennej modlitwie o naszych pielgrzymach na Jasną Górę.
  4. Ks. dziekan zaprasza chętnych na wyjazd do pielgrzymów w czwartek,
    8 sierpnia, o godz. 5.00 rano z kościoła Rozesłania Św. Apostołów.
  5. We wtorek Święto Przemienienia Pańskiego. Msze Św. w naszym kościele o godz. 7.00, 9.00 i 17.00.
  6. Zachęcam do zakupu i lektury gazet – Gościa Niedzielnego i Niedzieli.
  7. Intencje Mszy Św. są wywieszone na tablicy ogłoszeń.
  8. Na zakończenie polećmy Bogu wszystkich naszych zmarłych. W minionym tygodniu pożegnaliśmy † Helenę Andryszczak, Zofię Mazurek i Czesławę Brodowską.
2019-08-03T16:48:37+00:00